Om DELS

DELS bildades 1990 som en intresseorganisation för Sveriges alla litterära sällskap. Styrelsen ser som sin uppgift att sprida kännedom om den litterära sällskapsrörelsen och på olika sätt underlätta dessa sällskaps verksamhet. Med litterära sällskap menar vi politiskt obundna sällskap som har till uppgift att främja och förvalta minnet av en författares, eller en grupp författares, liv, diktning och tid (se vidare undermenyn stadgarna paragraf 3). DELS deltar varje år på bokmässan i Göteborg med en egen scen. Medlemssällskap med egen monter är välkomna att framträda på scenen. Monter hyrs direkt av bokmässan. Varje höst och vår anordnar DELS litterära matinéer i Stockholm.   Några gånger har regionala litterära evenemang där flera sällskap är involverade ägt rum t ex  BergslagsforfattareAffisch.  DELS historia, nuvarande styrelsesammansättning, stadgar och verksamhetsberättelser kan läsas i särskilda undermenyer.

Ansökan om medlemskap görs till DELS styrelse under adress: c/o Barbro Andersson, Hovstagränd 9, 12470 Bandhagen eller info@dels.nu.

Föreningens plusgironummer är 621928-1.

Till ansökan fogas uppgifter om föreningens namn, adress och ev hemsida, antalet medlemmar, styrelse med adresser, e-post och telefonnummer till ordförande, sekreterare och kassör samt kopia av föreningens stadgar.

Medlemsavgift 2016
Sällskap med färre än 100 medlemmar           250 kr
Sällskap med 100-499 medlemmar                 500 kr
Sällskap med 500-999 medlemmar                 800 kr
Sällskap med 1000 medlemmar och fler       1.000 kr