Bure Holmbäcks minne hyllas av Bo G Hall och Bo Malmsten

 

Bure Holmbäck

Bure Holmbäck

Som tidigare meddelats har docenten i litteraturvetenskap Bure Holmbäck gått ur tiden. Han var en mångsysslare inom kulturområdet, där han tog rader av initiativ.

Hans stora vetenskapliga arbeten rörde framför allt Hjalmar Söderberg och det var naturligt att en stor del av hans engagemang inom den litterära sällskapsrörelsen ägnades Hjalmar Söderberg-sällskapet.  Däremot är kanske hans centrala insatser vid tillkomsten av De Litterära Sällskapens samarbetsnämnd (DELS) inte så allmänt kända. Under 1970- och 1980-talen bildades många nya sällskap och efterhand blev behovet av en samorganisation på riksplanet uppenbart.  Bure var bland de aktivaste tillskyndarna när DELS skapades 1990 och dessutom dess ordförande 1995-1999. Han var också i hög grad initiativtagande och pådrivande vid utgivandet av vår tidskrift PARNASS.

Hur framsynta dessa ansträngningar var visas av de litterära sällskapens fortsatta snabba tillväxt i vårt land, något som närmast kan liknas vid en ny folkrörelse.  DELS har nämligen numera bortåt 120 medlemssällskap och 3-4 nya tillkommer varje år. Inte minst demonstreras detta vid bokmässan i Göteborg där kring tjugofem sällskap årligen ställer upp med montrar i de litterära sällskapens egna kvarter.  Där presenterar sällskapen också sina författare på den så kallade DELS-scenen. Dessutom brukar bortåt tio sällskap varje år framträda vid i DELS:s samarrangemang med Skansen i Stockholm.  Och PARNASS har utvecklats till att bli en av våra främsta kulturtidskrifter.  Senaste numret hade Edith Södergran och det finlandssvenska som tema. Allra viktigast är kanske ändå att medlemssällskapen fortlöpande kan presentera sina program på DELS:s hemsida.

Uppenbarligen är mycket av detta direkta frukter av Bure Holmbäcks oförtrutna insatser. Vi hyllar hans minne. Tomrummet efter honom blir stort.

Bo G Hall, DELS:s ordf. sedan 2012, Bo Malmsten, DELS:s  ordf. 2004-2012

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *