Kategoriarkiv: Söker ditt sällskap föredragshållare

Söker ditt sällskap föredragshållare. Varför inte om Proust, som är speciellt aktuell i år.

Som framgår av kalendariet håller Marcel Proust-sällskapets ordförande Harriet Svensson ett föredrag i Malmö den 29 oktober om Proust, som är högst aktuell just i år. Det är nämligen100 år sedan hans stora verk På spaning efter den tid som flytt kom ut. Hennes föredrag har titeln ”Hundra år med Marcel Proust”.

Harriet är intresserad av att hålla ett liknande föredrag om Proust i andra sammanhang.

Hon har en fil.mag. i franska, historia och teaterhistoria, plus en fil.kand. med diverse ämnen som statskunskap och psykologi. Hon håller föredrag och skriver artiklar om en pedagogisk metod som heter “Silent Method” och har skådespelarutbildning och deltar i en fri teatergrupp i Stockholm.

Sedan ett och ett halvt år är hon ordförande i Marcel Proust-sällskapet i Sverige. Sällskapet är medlem i DELS och nås via menyn Våra sällskap.