Kategoriarkiv: Nytt om våra sällskap

Två personligheter viktiga för DELS har gått bort

GunGun Qvarzell (1936 – 2017)
Inget var omöjligt för Gun. Hon var en idéspruta och hade en energi som livade upp alla möten. 1967 var hon med och startade Författarcentrum och när hon ”gick i pension” 2000 hyllade ett trettiotal författarvänner henne med en vänbok, där de berättade om hennes initiativförmåga och engagemang.

Här är ett exempel: 1968 arrangerade hon en turné till olika fängelser och vårdanstalter för den nybildade fria teatergruppen Fickteatern med Suzanne Osten, Lottie Ejebrant, Leif Sundberg och Gunnar Edander. ”Mellan två stolar” kallades pjäsen men vem skulle skriva texter? Gun ordnade snabbt kontakt med den nya spännande poeten Sonja Åkesson och turnén blev en stormande succé.
Gun startade också Sonja Åkessonsällskapet 2000 och var dess ordförande under de första tio åren.
Vi saknar Gun. Hon var verkligen en eldsjäl och för det fick hon Barnboksinstitutets Eldsjälspris 1994. Priset delas ut till ”riktig eldsjäl” som arbetar praktiskt med barn, ungdom och böcker helst i förorter och glesbygd. Gun var vidare hedersledamot i svenska Barnboksakademien och ingick i Författarförbundets biblioteksråd. Tillsammans med Lars Järnemo var hon också konferencier på De litterära sällskapens (DELS) scen på Bok&Bibliotek i Göteborg under många år. Hon satt även i styrelsen för DELS.

Gunnar Edander, kompositör och Catharina Söderbergh, författare

Lars Järnemo
lars
Lars växte upp i Fredhäll. Han hade många intressen, litteraturen var ett av dem, och under flera år satt han i styrelsen för DELS (De litterära sällskapens samarbetsnämnd) och var suverän arrangör av och konferencier på De litterära sällskapens scen på Bok & Bibliotek i Göteborg.

Ett av Lars mest brinnande intressen var Dan Andersson. Redan som 16-åring åkte han till Dalarna för att gå i Dans fotspår och som 18-åring blev han guide i Loussastugan i Skattlösberg i södra Dalarna, där Dan bodde och diktade åren 1912-14. Lars var aktiv i Dan Andersson-sällskapet och bidrog med guidade turer och intressanta föredrag om Dans liv och författarskap.

Under större delen av sitt liv arbetade Lars i oljebranschen, först hos svenska BP där han var inköpare och befraktare och sedan på Texaco med planering och transporter av oljeprodukter. Den sista arbetsplatsen i Lars yrkeskarriär var hos OK Petroleum, sedermera Preem. Där arbetade Lars på företagets varuförsörjning med operationella arbetsuppgifter. Detta innebar att vara en länk mellan kunder och raffinaderier för att få leveranser av oljeprodukter att fungera så smidigt som möjligt. De sista åren före sin pensionering hanterade han krav från rederierna avseende merkostnader för fartygens liggetider i hamn.

Lars var en engagerad och mångsidig person. Många kommer att sakna Lars som en pålitlig och god vän. Också hans kulturella gärning, hans humoristiska teckningar och hans lysande förmåga att kunna trollbinda en publik med föredrag och anekdoter kommer att stanna kvar i våra minnen. Lars blev 74 år.

Puch Magnus Olsson, Dan Andersson-sällskapet, Catharina Söderbergh, DELS.

Gunnar Ekelöf och Grönköpings Veckoblad

Skärmavbild 2017-03-12 kl. 17.06.36Rolös kväll
Av A:fr-d V:stl-nd

Jag står och ser å en högrest tall,
Så fast så rotad i skogen.
Han står så ensam och känslokall
Men fyll sinn uppgift i alla fall
Så snart en kotte blev mogen.

Ej rörs hos dig mellan sav och bark
Eros’ grymma komplexeri!
Du endast står där, så rak, så stark
I hundra år på din egen mark
Och bara växer och växer…

Jag driver rotlös i kvällen kring
Med feberpärlor i pannan!
Du, fur, du känner ej någonting
– ej slår dig tanken, vid hjärtats sting:
I kväll hon kysser en annan…”

Jag vill ej vara den som jag är
– jag ville vara som tallen!
Ej brydde älskog, ej karriär
– i sekler, rofylld, jag stode där
tills jag för yxan blev fallen!

Men vor’ jag furan, och högges ned
Av händer, vana och färma
– hur än i barken det bittert sved,
jag bad en bön att jag sen som ved
fick skänka I-ma* min sista värma!

*Fröken Irma Viola Sjöqvist, Vestlunds musa, dotter till stadens borgmästare.

Vid söndagens Sällskapsliv på ABF berättade litteraturvetaren Daniel Möller om de texter som Gunnar Ekelöf skrev för Grönköpings Veckoblad under pseudonymerna A:lfr-d V:stl-nd och Hjördis Flabbs-Brunander . De har nu utgivits i bokform, Gunnar Ekelöf. Dikter i Grönköpings Veckoblad, med kommentar av Daniel Möller.

”I sina pekoralpastischer fick Ekelöf fritt spelrum för sin lekfullhet som diktare. Här blandade han skämt och allvar, odlade sin svarta humor, personligt fattade absurdism och sitt intresse för nonsens” (sid 10).

Veckobladets nuvarande redaktör, Ulf Schöldström gav en översikt av hur det speciella språket utvecklats – “Grönköpingsspråket – parodi och pekoral”. Redan i Söndagsnisse skrev Albert Engström om herrskapet Grönkvist från Grönköping, men 1916 blev Grönköpings Veckoblad en egen tidning, med den karakteristiska, bombastiska, pretentiösa och samtidigt ängsliga stilen. Oscar Rydqvist var den som under 1920-talet införde ett fast persongalleri i tidningen. Namnet Alfred Vestlund lånade han rakt av från en studentkamrat med samma namn.

 

 

En chans att lära känna Johan-Olov Johansson

Johan-Olov Johansson är det idag inte så många som känner till, men på 1940- talet var hans radiouppläsningar av noveller mycket populära.  I februari kan man se en dramatisering av en av hans noveller, JÄnglaknäpp, av och med Lars Hjertner på Stockholms stadsteater. Det blir två föreställningar, den 16 och 17 februari. hjertner

Så här presenteras föreställningen på Stadsteaterns hemsida:

Enmansföreställningen Änglaknäpp, är baserad på Johan-Olov Johansson novell med samma namn ur boken Underliga Människor (1934). Framförd av Lars Hjertner.  Smeden och fiolspelmannen Bjurbäcken sätter musicerandet högt över arbetet i smedjan. Han möter kärleken i den vackra Anna-Greta, men allt ändras när väckelsen, i predikanten Axel Hermans jublande lovsång, når bruket. Bjurbäcken blir en bricka i spelet mellan himmel och helvete och fiolen stämplas som nyckeln till allt det onda….!

Här kan man boka biljett: http://kulturhusetstadsteatern.se/Teater/Klara-Soppteater/Pjaser/2017/Anglaknapp/

Alf Henrikson-sällskapet har fyllt 20 år

och på årsmötet i Börssalen skaldade Björn Barlach såhär:

Med uppdrag att här och just nu stå och prata
har jag dagen till ära googlat fram några data:
I DELS
De Litterära Sällskapens digra register
är cirka 90 procent prosaister,
en tydlig, sålunda, övervikt
över de fyrtiotvå som körde med dikt,
typ Fröding, Karlfeldt och Martin Kock.
Dock
är 16 procent både och.
Det finns en styck baron och två stycken von.
Tre Gustav, två Hjalmar, en Hugo.
Och naturligtvis finns Alf Henrikson
vars sällskap i år fyller tjugo.
Ja, nog skulle han glädjas om han hade sett oss,
denne snillrike man som har gett oss
snille och smak, med mersmak för snille.
Så för oss cirka tusen, nån tiondels lycklig promille
av Sveriges folk
gör jag mig till tolk,
sagesman, språkrör m.m.
när jag – på alla vägnar förstås –
ber att få gratulera
oss!

Tidningen Arbetet skriver om litterära sällskap

I dagens nummer av tidningen Arbetet hittar vi en lång artikel om en litterär vandring i Maria Sandels fotspår. Dessutom: ”Ge mig ett svenskt Jack London-sällskap”, ”Vibeke Olsson om Karl Östman-sällskapet”, ”Lyfta favoritförfattare från glömskan” och ”Allanssons anhängare aktiveras”.

Klicka på länken här

 

Brita Stendahl, Årstasällskapet för Fredrika Bremer-studiers första ordförande är död

Brita Stendahl dog i februari 91 år gammal efter ett långt och innehållsrikt liv. Hon sörjs av barn med familjer, syster och bror samt många vänner.

Nu finns hon inte med oss vår första ordförande i styrelsen för Årstasällskapet för Fredrika Bremer-studier som betytt så mycket för sällskapet och för många av oss personligen-vår hedersledamot Brita Stendahl.

Minnena av henne är starka. Till en av höjdpunkterna hör sällskapets resa i Amerika 2006 i Fredrika Bremers fotspår då Brita var vår dörröppnare såsom Andrew Downing på sin tid var för Fredrika Bremer; Brita och Kristers gästfrihet är oförglömlig.

Brita föddes 1925 i Sverige men levde och verkade i USA i över 60 år av sitt liv. Hon tillhörde den första årgången studenter i det nystartade Bromma gymnasium. Hennes studier i Uppsala ledde till en teol. kand. och en fil. kand. i konstvetenskap och litteraturvetenskap. Hon träffade Krister och bildade familj. Han blev kallad till Harvard som gästprofessor och blev så småningom dekanus vid den teologiska fakulteteten; familjen blev kvar i USA. Till befattningen som dekanus hörde en stor tjänstebostad. I detta öppna hem var Brita värdinna och här rörde sig många människor, inte minst svenskar i USA och tillresande. Brita fick en tjänst vid Radcliff College, universitetet för kvinnor numera en del i Harvard. Hon undervisade i skandinavisk litteratur. Hon var också forskare, skribent och översättare. År 1981 blev hon hedersdoktor vid Uppsala universitet. Hon skrev bl.a. om Sören Kierkegaard och översatte teologi och poesi av bl.a. Gunnar Ekelöf. Hennes bok The Force of Traditions: a case study of women priests in Sweden gavs ut 1985 och 1994 kom The education of a Self-made Woman Fredrika Bremer 1801-1865.

Hennes intresse för Fredrika Bremer väcktes tidigt och under alla år höll hon kontakt med Sverige och Fredrika Bremerforskningen. När Årstasällskapet kom till stånd i samband med en Internationell konferens i Uppsala 1984 var Brita bland dem som tog initiativet till att på detta sätt sprida kunskap om den mångsidiga Fredrika Bremers liv och verk. År 1985 valdes Brita Stendahl till Årstasällskapets första ordförande. Hennes engagemang sammanföll lyckligtvis med maken Kristers tid som biskop i Stockholms stift. Båda medverkade aktivt då sällskapet 2001 firade 200-årsminnet av Fredrika Bremers födelse. Också Krister blev en kär vän och ett stöd för Årstasällskapet.

Vi träffade henne alltid vid hennes årliga besök i Sverige.

När Årstasällskapet förra året firade 30 årsjubileum på Årsta slott kändes hennes närvaro stark även om ett hav låg emellan oss. Och hennes ord rörde de närvarande: ”Så blir Årstasällskapet den första krets som jag säger adjö till. Det har givit mig så mycken glädje att uppleva hur det lilla pepparkornet hade sån växtkraft och blivit ett kraftigt träd. Att Fredrika hade det inom sig visste vi. Men att vi som skulle bära fram budskapet kunde förmedla detta var för mig en stor oro. Men ett under skedde. En samling begåvade, envisa, talangfulla damer och tjejer bar det vidare. En ring som gett varandra inspiration och energy – jag är väldigt stolt att tillhöra den ringen. Jag måste sluta skriva nu för jag är för trött men jag skriver snart igen. Jag är på hospies vård nu och är som sagt mycket trött. O vad jag skulle önska att jag varit med er.”

Vi saknar henne och minns hennes oförtröttliga stöd, omtanke, vänfasthet och generositet mot oss och Årstasällskapet.

För Årstasällskapet för Fredrika Bremer-studier

Gunnel Stenqvist ordförande, Barbro Hedvall och Eva Bonnier, tidigare ordföranden, Birgitta Holm och Carina Burman hedersledamöter samt många styrelsekamrater och vänner i Årstasällskapet. Mikael Mogren, biskop, tidigare ledamot i Årstasällskapets styrelse och vän sedan många år.

Pressrelease kring Wendelapriset och samarbete med Linnéuniversitetet.

Wendelapriset för bästa socialreportage i svensk press eller i bokform kommer 2016 att delas ut för nionde gången. Samtidigt som vi härmed inbjuder alla intresserade, dock icke skribenterna själva, att skicka in förslag på prisvärda socialreportage till Wendelajuryn kan vi också berätta att föreningen bakom priset, Wendelas Vänner, inlett ett samarbete kring priset med Medieinstitutet Fojo vid Linnéuniversitetet.

 Samarbetet inleds i och med denna säsongs nomineringsförfarande och det är till Fojo som förslagen ska skickas. Wendelajuryn kommer som tidigare att gå igenom alla förslag och bland dem nominera ett antal som går vidare till en finaletapp. Beslutet om årets Wendelapristagare tas av juryn i augusti och priset delas ut i Wendela Hebbes Hus i Södertälje den 4 september.

Reportage som kan komma ifråga ska vara publicerade under perioden 1 mars 2015 – 29 februari 2016.  Vi vill ha ditt förslag senast den 29 februari 2016. Skicka tidnings ­­och tidskriftsreportage per mejl som bifogad länk eller pdf-fil till Britt Grönkvist, adress britt.gronkvist@lnu.se med kopia till Wendelajuryns ordförande Ami Lönnroth amilonnroth@gmail.com

Förslag på reportageböcker mejlas till samma adress.  Ett exemplar av boken poststämplat senast 29.2 2016 skickas till Ami Lönnroth, Badhusgatan 8C, 15173 Södertälje.

Läs mer om nomineringsförfarandet, om vilka som ingår i juryn och om tidigare års Wendelapristagare på hemsidan www.wendelasvanner.se

Frågor besvaras av Ami Lönnroth på ovanstående mejladress eller per tel 070-3249514.

Välkommen med förslag!

Södertälje och Kalmar  den 16 november 2015

Per Eric Mattsson                                  Katarina Ek

Ordf. Wendelas Vänner                        Verksamhetschef Fojo

UTLYSNING AV BENGT ANDERBERGPRISET

Författaren Bengt Anderberg (1920-2008) blev känd med sin roman om Kain 1948, som väckte debatt. Han skrev bl a i BLM och kulturartiklar i Expressen under många år och var även en uppskattad radioröst. Att han skrev naturlyrik, dramatik, essäer och barnböcker är inte lika välkänt och inte heller hans omfattande arbete som översättare eller sakkunnig i Bibelkommissionen. Anderberg var bl a en engagerad pacifist, antirasist och miljökämpe och de frågorna är även aktuella i dag.

Bengt Anderbergsällskapet har inrättat ett Bengt Anderbergpris till en person som verkat i hans anda som författare, journalist eller samhällsdebattör och genom ett engagerat, ärligt och självständigt agerande i frågor som rör fred, miljö, antirasism, antifascism och jämställdhet.

 

En jury bestående av Bengt Berg, Eva Runefelt och Margareta Lundberg Rodin utser pristagaren. Priset 10.000 kr och ett kilo av Anderbergs favoritchoklad planeras att delas ut lördag den 16 april 2016 på Litteraturhuset i Göteborg. Välkommen med förslag på prismottagare senast den 15 januari 2016.

 

Sänds till margareta.lundberg_rodin@hb.se.

Bengt Anderbergs litterära sällskap

0732 -3059040

 

Kvartetten som sprängdes blir serie

Adamsonvinnaren Malin Biller gör serietolkning av Kvartetten som sprängdes. Malin Biller som nyligen mottog Adamsonstatyetten av Sture Hegerfors och Serieakademien, kommer med ny bok i vinter. Biller gör denna gång en serietolkning av Birger Sjöberg-klassikern Kvartetten som sprängdes. Första delen av två släpps till ära av Birger Sjöbergs 130-årsdag och firandet av detta på Dunkers i Helsingborg. Boken är Birger Sjöbergsällskapets årsbok 2015.

kvartetten

Bokrelease arrangeras den 6 december i samarbete med Kolik förlag och Dunkers Kulturhus (se även Evenemangskalendern här på sidan). Sällskapets ordförande Eva Haettner Aurelius kommer att tillsammans med årsbokens illustratör Malin Biller diskutera kring verket och Peter Harryson och Jan-Olof Andersson kommer att läsa något avsnitt ur boken samt framföra Birger Sjöbergs visor.