Kategoriarkiv: Nyheter om DELS

Två personligheter viktiga för DELS har gått bort

GunGun Qvarzell (1936 – 2017)
Inget var omöjligt för Gun. Hon var en idéspruta och hade en energi som livade upp alla möten. 1967 var hon med och startade Författarcentrum och när hon ”gick i pension” 2000 hyllade ett trettiotal författarvänner henne med en vänbok, där de berättade om hennes initiativförmåga och engagemang.

Här är ett exempel: 1968 arrangerade hon en turné till olika fängelser och vårdanstalter för den nybildade fria teatergruppen Fickteatern med Suzanne Osten, Lottie Ejebrant, Leif Sundberg och Gunnar Edander. ”Mellan två stolar” kallades pjäsen men vem skulle skriva texter? Gun ordnade snabbt kontakt med den nya spännande poeten Sonja Åkesson och turnén blev en stormande succé.
Gun startade också Sonja Åkessonsällskapet 2000 och var dess ordförande under de första tio åren.
Vi saknar Gun. Hon var verkligen en eldsjäl och för det fick hon Barnboksinstitutets Eldsjälspris 1994. Priset delas ut till ”riktig eldsjäl” som arbetar praktiskt med barn, ungdom och böcker helst i förorter och glesbygd. Gun var vidare hedersledamot i svenska Barnboksakademien och ingick i Författarförbundets biblioteksråd. Tillsammans med Lars Järnemo var hon också konferencier på De litterära sällskapens (DELS) scen på Bok&Bibliotek i Göteborg under många år. Hon satt även i styrelsen för DELS.

Gunnar Edander, kompositör och Catharina Söderbergh, författare

Lars Järnemo
lars
Lars växte upp i Fredhäll. Han hade många intressen, litteraturen var ett av dem, och under flera år satt han i styrelsen för DELS (De litterära sällskapens samarbetsnämnd) och var suverän arrangör av och konferencier på De litterära sällskapens scen på Bok & Bibliotek i Göteborg.

Ett av Lars mest brinnande intressen var Dan Andersson. Redan som 16-åring åkte han till Dalarna för att gå i Dans fotspår och som 18-åring blev han guide i Loussastugan i Skattlösberg i södra Dalarna, där Dan bodde och diktade åren 1912-14. Lars var aktiv i Dan Andersson-sällskapet och bidrog med guidade turer och intressanta föredrag om Dans liv och författarskap.

Under större delen av sitt liv arbetade Lars i oljebranschen, först hos svenska BP där han var inköpare och befraktare och sedan på Texaco med planering och transporter av oljeprodukter. Den sista arbetsplatsen i Lars yrkeskarriär var hos OK Petroleum, sedermera Preem. Där arbetade Lars på företagets varuförsörjning med operationella arbetsuppgifter. Detta innebar att vara en länk mellan kunder och raffinaderier för att få leveranser av oljeprodukter att fungera så smidigt som möjligt. De sista åren före sin pensionering hanterade han krav från rederierna avseende merkostnader för fartygens liggetider i hamn.

Lars var en engagerad och mångsidig person. Många kommer att sakna Lars som en pålitlig och god vän. Också hans kulturella gärning, hans humoristiska teckningar och hans lysande förmåga att kunna trollbinda en publik med föredrag och anekdoter kommer att stanna kvar i våra minnen. Lars blev 74 år.

Puch Magnus Olsson, Dan Andersson-sällskapet, Catharina Söderbergh, DELS.

Tryckfrihetens gränser

I samband med DELS årsmöte på ABF i lördags talade förste bibliotekarie Wolfgang Undorf om de låsta samlingarna på Kungliga Biblioteket och tidigare hovrättspresident Johan Hirschfeldt kommenterade. Ett 40-tal åhörare hade bänkat sig för att höra vad som gömmer sig i skåpen.

Wolfgang Undorf berättade att det finns tre specialsamlingar med tryck som inte lånas ut. Den äldsta, K-samlingen, skapades på 1900-talet och innehåller konfidentiellt tryck fram t.o.m. 1955 och är avslutad. Samlingen innehåller såväl leveranspliktigt och icke leveranspliktigt material, t.ex. sådant som varit avsett för internt bruk inom företag, organisationer och myndigheter såsom polisen, tullen och försvaret. Särskilt under perioden 1933 till 1944 fanns politiska skäl att skydda sådant tryck. Samlingen är avslutad.

I den låsta L-samlingen förvaras pornografi, annan erotisk litteratur, nudisttidningar men även material som innehåller företagshemligheter. Även den samlingen är avslutad.

ÖH-samlingen, som innehåller övrigt hemligt tryck från 1956 och framåt växer långsamt. Mellan 2013 och 2015 tillkom sju nya titlar.

Principerna för vad som placerats i samlingarna har skiftat genom åren och tyvärr saknas ofta dokumentation. I vissa fall har en skrift beslagtagits men därefter kunnat släppas fri. Exempel är August Palm (1888) ”Huru hindra könsdriftens onaturliga tillfredsställande” och Gustaf Frödings ”En morgondröm”. Ett annat skäl att låsa in kan vara att materialet är stöldbegärligt, t.ex. årsboken med svenska frimärken (lösa frimärken) eller poptidningen Poster med lösa planscher. I sådana fall kan titlarna lånas ut utan bilagorna. Det finns även lagliga skäl att låsa in t.ex. barnpornografi. Det äldre begreppet ”sedlighetsskäl” gäller inte sedan sedlighetslagen avskaffades 1971.

Wolfgang Undorf har lovat att vi ska få hans manus till föreläsningen när han hunnit redigera den lite.

Efter programmet höll DELS årsmöte. Mötet valde Birgitta Wistrand till ny ordförande efter Barbro Thomas, som avsagt sig ordförandeskapet, men kvarstår i styrelsen. Övriga nya ledamöter är Erik Höök och Niclas Lindberg som ersätter avgående Per Eric Mattson och Peter A Sjögren. Protokoll kommer att läggas ut här på den medlemsinterna sidan så snart det blivit justerat.

Hotet mot kulturtidskrifterna

Idag, 17/12, genomfördes en demonstration mot det budgetförslag som innebär en 79-procentig nedskärning av stödet till kulturtidskrifterna. Det betyder att ett högst reellt hot riktas mot bl.a. DELS tidning, Parnass, existens. Ett stort antal sympatisörer och företrädare för det hundratal tidskrifter som berörs samlades på förmiddagen utanför kanslihuset med tal av bl.a. Madeleine Grive, tidskriften 10tal och DNs kulturchef Björn Wiman. För att åskådliggöra storleken på budgetminskningen hade en ”pappersgiljotin” placerats på platsen, där företrädarna för tidskrifterna kunde skära ner sina tidningar i motsvarande grad.

Under tiden såg DELS ordförande, Gunnel Stenqvist, till, att en packe Parnass lämnades till utskottsledamöterna inför omröstningen. Hon har också skrivit till kulturutskottets ordförande Per Bill och även talat med Kulturrådet. Där menar man att inga beslut kommer att fattas förrän i januari, eftersom man inte vet hur mycket pengar man får för 2015  förrän saken är klubbad i riksdagen (i morgon torsdag). Men läget är prekärt.

IMG_0739

DNs kulturchef Björn Wiman

IMG_0727

Nedskärning med 79 procent

IMG_0731

Det som blev kvar. (På bilden Madeleine Grive, tidskriften 10TAL)

IMG_0734

Förre kulturministern Leif Pagrotsky på plats

IMG_0735

Lars Epstein antecknar och fotograferar

IMG_0748

Rosanna Dinamarca

IMG_20140925_152407

Bokmässan är halvvägs

Ett tjugotal litterära sällskap är på plats. 26 framföranden har gjorts från de litterära sällskapens scen. Och DELS har tagit initiativ till ett upprop, riktat till riksdagens ledamöter, till försvar för det hotade systemet med fristäder för förföljda författare och konstnärer. Stöd uppropet genom att kommentera detta inlägg.

I döda poeters sällskap

IMG_0310I det senaste numret av SPFs medlemstidning Veteranen (nr 6 2014) skriver Kurt Mälarstedt om DELS och våra litterära sällskap. Han är själv medlem i Söderbergsällskapet. I den tresidiga artikeln intervjuar han bl.a. DELS ordförande Gunnel Stenqvist, Strindbergssällskapets ordförande Katarina Ek Nilsson och Elin Wägner-sällskapets förra ordförande Marianne Enge Swartz.