Kategoriarkiv: Författarnas skrivbord

Lubbes skrivbord

Hösten 2007 fick Ludvig Nordström-sällskapet ta emot Ludvig Nordströms skrivbord av författarens  änka Gunborg Nordström.  En historisk möbel kanske man kan säga. Vi har två bilder.  (1) Den 21-årige Ludvig sitter vid skrivbordet med huvudet stöttat i handen, Strindberg-style.  Bilden togs 1903 i föräldrahemmet i Härnösand och avbildar en författare i vardande. Det ser ut som om Strindbergsbeundraren Ludvig till och med har lagt sin till med idolens frisyr. Vid den här tiden hade Ludvig fått ett dussintal dikter och några prosastycken publicerade i lokalpressen; de flesta bidragen under signaturen Tidu Mörk.  Det skulle dröja ytterligare tre år innan han debuterade med diktsamlingen Kains land.

 Det har gått nästan 40 år innan skrivbordet fotograferas igen, ja innan vår nästa bild (2) på möbeln tas. Det var antagligen i början på 1940-talet som Lennart Nilsson tog några interiörer av våningen på Nytorgsgatan 24, 5 tr. i Stockholm dit Ludvig Nordström hade flyttat 1938, som nygift med Gunborg, f. Molin.

Ludvig Nordström hade då blivit ”Lubbe” med hela folket, ja ibland kallades han ”Lort-Lubbe”, för det var ju han som skrev boken Lort-Sverige.  Den var baserad på reportageserien ”Med Ludvig Nordström på husesyn” som sändes i radio hösten 1938. Med början i oktober, för precis 75 år sedan.  Men om skrivbordet kunnat tala… Då hade det kunnat räkna upp ytterligare ett 60-tal skrifter plus hundratals tidnings- och tidskriftsartiklar som passerat den tjocka glasskivan på väg till förläggare och tidskriftsredaktörer.

I samma våning på Söder har funnits ett annat skrivbord som ägts av ett annat pennskaft.  Ja, det är egentligen bara en bläckfläck som finns kvar.  Eller minnet av den. Och skrivbordet vet vi inte hur det såg ut.  Bara att det har stått i ett angränsande rum till Ludvigs. Långt tillbaka.

Efter det att Elin Wägner och John Landquist separerat 1922 bodde han kvar i deras gemensamma våning, Nytorgsgatan 24, 5 tr. John och Ludvig var goda vänner, och Ludvig fick köpa våningen då han behövde den. Elin Wägner bodde där 1920–1922. Och det var det pennskaftet som tappade bläckhornet. Våningen är renoverad, och vi vet nu bara ungefär var fläcken fanns.

Ludvig Nordströms skrivbord är placerat i det så kallade ”Lubbe-rummet” i Sambiblioteket i Härnösand.

Isabella Josefsson, oktober 2013

 

 

Bild 1: fotograf Magnus Nordström

Hur har ni det med era författares skrivbord? Apropå gårdagens streckare i SvD av Andreas Nyblom

Gårdagens understreckare i SvD av Andreas Nyblom handlar om något som säkert intresserar och berör oss alla och våra sällskap. “Skrivbordet litteraturens heliga relik” heter den och vill visa att författarnas skrivbord inte bara är “ett harmlöst medium för litterära eftermälen och biografiska minnen och känslor”.  Här finns något annat och djupare.

Andreas Nyblom doktorerade 2008 på en avhandling om Heidenstam: ”Ryktbarhetens ansikte: Verner von Heidenstam, medierna  och personkulten i sekelskiftets Sverige”.

Ni som är medlem i något av våra litterära sällskap skriv gärna och berätta om era författares skrivbord. Kanske kan det bli ett tema i ett kommande Parnassnummer.