Välkommen

DELS logga

DELS är en ideell paraplyorganisation för svenska litterära sällskap och har ca 120 medlemmar. Sverige har världsrekord i litterära sällskap. De litterära sällskapens egna hemsidor kan nås via menyn Medlemmar. De flesta har egna hemsidor ofta med imponerande innehåll.

Nyhetsbloggen är öppen för alla och särskilt viktig för kommunikationen med våra medlemssällskap och deras medlemmar. Nederst i högerpanelen kan man se rubrikerna till de senaste blogginläggen och därunder alla inlägg i särskilda kategorier. Alla är välkomna med kommentarer.

Kulturtidskriften Parnass ägs av DELS och kommer ut med fyra nummer om året ofta som temanummer. Se bilden i högerspalten där du finner länkar till information om Parnass.

Menyn Medlemsinternt kan våra kontaktpersoner i medlemssällskapen logga in till med särskilt lösenord. Är du kontaktperson utan lösenord maila webbredaktör (adress nedan).

DELS höstmöte den 21 november 2016 på Ekermanska Malmgården i Stockholm. Se kalendariet här intill.

Vi finns också på Facebook.

Information om hur man blir medlem, vad det kostar och plusgironummer finns här.

Senaste uppdatering 17 november 2016.

Webbredaktörer
Barbro Anderssonmailadress
Karin Englund, mailadress
Per Eric Mattssonmailadress